The Shackled City

8. Nightal

“Monsterjakten” viste seg å være utrolig lame, så ingen gadd å delta. Uzma brukte dog en Charm for å få en fyr til å delta på hennes vegne. Dessverre var han for udugelig og en tilfeldig fjott ble den uheldige vinner av usle 10gp og et “sjøstøgt” trofé.

På kvelden tapte Ivan såvidt drikkekonkurransen mot lord Vaillan-tru, men fikk en trøstepremie.

Comments

red_tok

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.