The Shackled City

Feast of the Moon

Cauldron har vært plaget av goblins som kommer opp fra bakken for å plyndre og utøve hærverk. Eventyrerne blir kontaktet av lederen av byvakten, Terseon Skellerang, for å komme til bunns i det.
En runde rundt om i byen avslører en del grafitti (“Drakk’thar er død, leve Drakk’thar!” og referanser til noen som kalles “the Cage Makers” og at Snørk lukter bajs.) men ingen spor. Eventyrerne tar seg en tur innom fengselet for å avhøre den sjuskete dvergen de fanget i the Malachite Hold. Dessverre lærer de bare at hans navn er Pyillrakk og at han bor i the Underdark.

Comments

red_tok

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.