The Shackled City

2. Nightal

På kvelden tropper eventyrerne opp hos Orak Stonehaven som påstår at han ikke vet noe om noen goblins. Før noen for konfrontert ham med dette kommer et kobbel wererats busende inn. Etter de er tatt hånd om vil Orak fortsatt ikke la gjengen få tilgang til kjelleren, men gjør ikke stort for å stanse dem.
Vel nede finner de et virvar av ganger og rom, alle fulle av goblins!

Comments

red_tok

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.