The Shackled City

Her finn dåkk det som e verdt å vit i løpet av spillet, logg, karaktera, kart viktige items etc.

Slå dåkk løs, oppdater og før te det dåkk føle e relevant eller ønske.

The Shackled City

Banner red_tok Larsktur Melinden